OUTLET, je houdt het niet voor mogelijk

Ontvangen & retourneren

Ontvangen

Levering zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 2 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Levering zal echter uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal ZERO909 de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen per omgaande worden teruggestort. 

Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal ZERO909 de koper daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen per omgaande terugstorten. 

De bestelde artikelen zullen via BPost worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure.

De bestelde artikelen kunnen, na aankondiging, ook afgehaald worden op het adres van BOUWENS BVBA. Contactgegevens bovenaan deze pagina.

Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt ZERO909 zich het recht voor om de koper te benaderen via E-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet aan ZERO909 mag worden tegengeworpen.

De bestelde artikelen worden verzonden via BPost. De voortgang van de verzending van de pakketten kan gevolgd kan worden via Track & Trace van BPost.

ZERO909 doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden. 


Retourneren 


Artikelen die via de webshop van ZERO909 zijn besteld, kunnen zonder verplichte opgaaf van reden worden geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande. 

Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 dagen dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld. 

Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan hij/zij contact opnemen met ZERO909 om de nodige afspraken te maken rond het retourneren. ZERO909 zal de koper in zulks geval een retourbon bezorgen.
 
Een artikel dat geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- het artikel inclusief retourbon moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan ZERO909, 
- het artikel moet ongedragen, niet bevuild en onbeschadigd zijn, 
- het artikel moet voorzien zijn van de aangehechte originele prijskaart en label(s),
- de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. 
Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet door ZERO909 geaccepteerd. 

De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal ZERO909 deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft ZERO909 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen. 

Het door ZERO909 ontvangen aankoopbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen worden teruggestort op de bankrekening van de koper.

Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.